Đòn bẩy hoạt động như thế nào?

Tận dụng lợi thế của biến động giá nhỏ và tăng tốc tăng trưởng vốn của bạn với khoản đầu tư tối thiểu là $ 1.

Giao dịch với đòn bẩy 1:100

Biến rủi ro 1 đô la thành vị trí 100 đô la bằng cách sử dụng đòn bẩy gấp 100 lần. Bạn có thể giải phóng vốn để giao dịch ở các thị trường khác đồng thời bằng cách sử dụng vốn nhỏ hơn nhiều.

Vốn của bạn
Giá BTC hiện tại $7,955
1 BTC
Nếu giá trị của Bitcoin tăng từ
$9734   đến   $10 221
Lợi nhuận của bạn sẽ tương đương với:
Đòn bẩy 1:1
$1.69
+1.2%
Đòn bẩy 1:25
$43.30
+30%
Đòn bẩy 1:50
$84.60
+60%
Đòn bẩy 1:100
$169.20
+120%

Tăng lợi nhuận tiềm năng của bạn với tính năng đòn bẩy của chúng tôi

Dưới đây là cách bạn có thể biến rủi ro 1.000 đô la thành lợi nhuận 50 nghìn đô la, sử dụng đòn bẩy gấp 100 lần trên Geco.one

Giao dịch thường xuyên
Sự đầu tư
$10K
Tiếp xúc
$10K
Lợi nhuận
$5K

Khi giao dịch SPOT, bạn bị giới hạn ở kích thước vị trí tương đương với số tiền rủi ro của bạn, do thiếu đòn bẩy.

Giao dịch với Geco.one
Sự đầu tư
$1K
Tiếp xúc
$100K
Lợi nhuận
$50K

Sử dụng đòn bẩy lên đến 100 lần để tối đa hóa vốn có thể giao dịch của bạn

Sàn giao dịch phái sinh crypto
Bắt đầu