Cuộc thi giao dịch USDT

16.09.2022, 20:00:00 GIỜ CET - 31.10.2022, 17:00:00 CET

Xếp hạng

Cấp
Số tài khoản - Số dư tài khoản
#1
1000024406 - 742.070000 USD
#2
1000024457 - 651.800000 USD
#3
1000024467 - 587.400000 USD
#4
1000024493 - 521.100000 USD
#5
1000024455 - 519.500000 USD
#6
1000024555 - 514.090000 USD
#7
1000024461 - 496.600000 USD
#8
1000024458 - 489.500000 USD
#9
1000024502 - 470.060000 USD
#10
1000024571 - 380.750000 USD
Cuộc thi giao dịch USDT

Thể lệ cuộc thi

Cuộc thi diễn ra từ 16.09.2022, 20:00:00 CET đến 31.10.2022, 17:00:00 CET. Bạn chuyển tiền vào tài khoản giao dịch USDT/USDC mới mở của mình bất cứ lúc nào, nhưng bạn chỉ có thể bắt đầu giao dịch khi cuộc thi bắt đầu. Bạn có thể chuyển tối đa 250 USDT/USDC làm vốn ban đầu. Bạn có thể mở số lượng tài khoản giao dịch USDT/USDC không giới hạn và nạp tối đa 250 USDT/USDC để đủ điều kiện cạnh tranh. Sáu mươi phút sau khi cuộc thi hoàn tất, bạn có thể tự do chuyển tiền vào và ra khỏi tài khoản giao dịch. Các nhà giao dịch sẽ được xếp hạng theo giá trị tài khoản giao dịch (tính bằng USD) vào cuối cuộc thi. Để cạnh tranh, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Geco.one của bạn, tạo tài khoản giao dịch USDT/USDC, nạp tối đa 250 USDT/USDC và bắt đầu giao dịch lúc 20:00:00 CET 16.09.2022 đến 31.10.2022, 17:00:00 CET.

Cuộc thi giao dịch USDT

Giải thưởng

Tổng giải thưởng 30 000 USDT

  • Vị trí số 1 - 10 000 USDT
  • Vị trí thứ 2 - 8 000 USDT
  • Vị trí thứ 3 - 5 000 USDT
  • Vị trí thứ 4 - 2 000 USDT
  • Vị trí thứ 5 - 1 000 USDT
  • Vị trí thứ 6 - 1 000 USDT
  • Vị trí thứ 7 - 1 000 USDT
  • Vị trí thứ 8 - 1 000 USDT
  • Vị trí thứ 9 - 500 USDT
  • Vị trí thứ 10 - 500 USDT

Các nhà giao dịch có kết quả top 10 sẽ được coi là người chiến thắng. (Thắng tài khoản giá trị cao nhất)

Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 3 ngày kể từ ngày chiến dịch kết thúc.

Geco.one có quyền loại bỏ tài khoản.

Cuộc thi giao dịch USDT

Thể lệ cuộc thi

Sàn giao dịch phái sinh crypto
Bắt đầu